Beleving

Zoover Hoofdkantoor

Voor Zoover is het uitgangspunt dat er teamgericht gewerkt word in de toekomst. Om dit te bereiken is er gekozen voor een semi open cultuur, hierdoor is er een dynamische maar toch rustige werkomgeving ontstaan.

Toekomst

Voor de toekomst wil Zoover een aantrekkelijke werkgever zijn, hierdoor is het belangrijk dat de werkomgeving aantrekkelijk is voor al het huidige en het nieuw personeel.

Gerelateerde casesContact met RUW Interieurarchitectuur

Uw vraagVerstuur